Wij vernamen het bericht van het overlijden van Dominee dr. Henk Vreekamp, die lid is van ons
Comité van Aanbeveling vanaf de oprichting van onze Stichting.

Door een triest verkeersongeval is hij maandag 29 februari uit ons midden weggenomen.
Ons medeleven gaat uit naar zijn gezin en naaste familie en vrienden. Mogen zij alle de kracht ontvangen om dit verlies te dragen en het leven trouw te blijven.

We denken aan de bede van vertrouwen op de Heer van alle sterven en leven, zoals in de woorden die ons worden gegeven in het rouwbericht ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt…..’  Psalm 8,5

Ds. Henk Vreekamp is van grote betekenis voor de relatie van Christenen en Joden. Vanaf zijn studietijd en de aanvang van zijn taak als predikant richtte zijn aandacht zich meer en meer op de bewustwording en de verdieping van die wezenlijke verhouding van de Christenen tot de Joden en het Jodendom. In vele publicaties en boeken heeft hij anderen doen delen in die overtuiging. Zijn kennis verrijkte het leven van mensen binnen en buiten het kerkelijk veld. Maar bovenal heeft hij zo een  grote bijdrage geleverd aan nieuw perspectief in de dialoog van Joden en Christenen. Hij zocht naar de basis daarvan in de H. Schrift met oog voor de culturele grondslagen in de Joodse traditie en ook in onze eigen traditie van ‘de Lage Landen’. De invloed van theologen zoals Henk Vreekamp betrof niet alleen onze eigen land maar ook de kerkelijke betrekkingen in het buitenland en daarbij vooral de aandacht voor het land Israël en de ontwikkeling van de Joodse Staat.

Wij willen onze dankbaarheid tonen voor hetgeen Henk Vreekamp ons heeft gegeven aan inzicht en wijsheid. Beide kwaliteiten zijn zo noodzakelijk voor de goede dialoog en het samenwerken aan een wereld die zal mogen leven in ‘Sjalom’.

Wij nodigen u uit Henk in uw gedachten en gebeden te gedenken.
Dat zijn betrokkenheid bij onze Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort rijke vrucht mag dragen in komende jaren.

In medeleven namens het bestuur van onze stichting,

Frans Zwarts

 

Eén reactie

  1. Dank, dank jullie wel. Voor deze memoriam. Mijn gedachten en beste wensen gaan naar jullie uit. In verbondenheid al vanaf mijn Amersfoortse kinderjaren. Ik weet me gedragen in de gebeden. Marjo Vreekamp-van den Berg

    MEVR. VREEKAMP HEEFT BERICHT GEHAD

Reacties zijn gesloten.