Hieronder vindt u een overzicht van data van leeravonden, bijeenkomsten met sprekers, uitgaven van de nieuwsbrieven van onze stichting.

22-05-2012       Oprichtingsbijeenkomst in de Synagoge en daarna inBet Medina                                              Gastenlijst. Dank aan ’t Gilde Amersfoort voor gift ter oprichting, via R. van Praag.                Lezing door drs. Timo d’Hollosy over begraafplaats Bloemendalse straat

23-10-2012       lezing Wendy van der Torre en Marja Zuidberg; toelichting H. Joosten, vz.  NIGA.  Over de joodse begraafplaatsen in de provincie Utrecht.

26-11-1202       Bezoek Synagoge en bijeenkomst in Bet Medina door Rotary Club Amersfoort Regio. 

13-12-2012       Deelname Chanoukaviering. Aansluitend lezing hierover door rabbi Shimon Evers.                                                                                                

Januari 2013     Nieuwsbrief nr. 1. Met de mededeling, dat in december 2012 de Synagoge en de Joodse gebrouwen en begraafplaatsen zijn overgedragen aan Stads Herstel Mid. Ned.

29-01-2013       Dr. Bart Wallet: Joden in Nederland 1945-2010 ( in de kerk De Brug 60 pers.)

Mei 2013          Nieuwsbrief nr. 2.

23-05-2013       Drs. Abraham de Zwart over de ‘Struikelstenen’ i.s.w. met hun stichting Amersfoort

Sept. 2013        Nieuwsbrief nr. 3.

Dec. 2013         Nieuwsbrief nr. 4.

08-10-2013       Historicus Joost Morel  over de Amersfoortse bankier Benjamin Cohen

03-12-2013       Chanouka. Daarna bezoek aan Het Huis met de Paarse Ruitjes.

28-01-2014       Guy Mulder van het CIDI over het antisemitisme.

Maart 2014       Nieuwsbrief nr.4. !!

25-03-2014       Rabbi Shimon Evers lezing over de Seideravond.

Juli 2014          Nieuwsbrief nr. 5.

02-09-2014       Rabbijn Jacobs over Chassidische Jodendom en antisemitisme.

25-11-2014       Hans Bloemendaal en zijn vrouw Mirjam over 3000 jaar Chazzanoet.          

17/12/2014       Chanouka. VSA heeft gift overgemaakt voor restauratie Tora manteltje uit Nijkerk.

Januari 2015     Nieuwsbrief nr. 6. Herdenking 70 jr. Bevrijding Kamp Westerbork en aandacht voor 50 jr. document Nostra Aetate van het Vaticaan.

April 2015        Nieuwsbrief nr. 7

28-05-2015       Lezing – leeravond Rabbi Shimon Evers over Shawoe´ot.

17-09-2015       Lezing door Louk de Liever over ´de 50 kinderen´, waaronder hijzelf.

05-11-2015       Over Joods Amersfoort, PowerPointpresentatie, gemaakt door Roel en Ahoevah van  Praag, gepresenteerd en besproken door mevr. Nechama Mayer/Hirsch.

December 2015 Nieuwsbrief nr. 9. (! )

10-12-2015       Chanouka.

03-03-2016       Lezing door Ad van Liempt over zijn boek ´Aan de Maliebaan´.

April 2016        Nieuwsbrief 10.

Sept. 2016        Nieuwsbrief 11.

27-10-2016       Lezing door Sara van Oordt en Max Lurye situatie Joden in Oekraïne 

27-12-2016       Chanouka.

2017                Jaar van het 1e lustrum van VSA.                                                                  Werkstuk, uitgave van de brochure ‘Joods Amersfoort Vroeger en NU,’ in commissie is er aan gewerkt door Frans van den Akker, Ina Vijzelman en vz. Frans Zwarts

23-03-2017       Viering 1e lustrum en aanbieding brochure ‘Joods Amersfoort Vroeger en Nu’                Lezing door Dr. Bart Wallet. Ruim aantal gasten.

18-05-2017       Avond in Museum Flehite met joodse gemeenschap b.g.v. de werkzaamheden rond     de restauratie van het antiek zilverwerk van de Synagoge. Sponsor o.a. VSA

Mei 2017          Nieuwsbrief nr. 14.

Juli 2017          Nieuwsbrief nr. 15

Aug. 2017        Nieuwsbrief nr. 16

13-09-2017       Ds. Ruud Bartlema over zijn schilderwerken van het Hebreeuws Alfabet.

Sept. 2017        Nieuwsbrief nr. 17.                                                                                          O.a. bericht, dat Stichting Stadsherstel Midden Nederland de gebouwen van o.a. de Joodse Gemeente inclusief Synagoge waarschijnlijk zal doorverkopen aan nieuwe investeerder. De voorwaarden voor de Joodse Gemeente zouden gehandhaafd moeten blijven op de oude basis.

18-10-2017       Leeravond met rabbi Shimon Evers: “Ga en Leer”.

Dec. 2017         Nieuwsbrief nr. 18.                                                                                          In verband met de plannen van de Stichting Stadsherstel heeft onze voorzitter VSA Frans Zwarts een brief aan de burgerlijke Gemeente gestuurd, waarin wij onze zorgen hebben kenbaar gemaakt. Hij heeft daartoe op verzoek van de Gemeente het woord gevoerd in een bijeenkomst van de wethouder en raadsleden en Stadsherstel over deze kwestie.                                                                                                     Verder aankondiging van de lezing en leeravonden avonden in begin 2018.

19-12-2017       Chanouka.

31-01-2018       Over Mr. Lodewijk Ernst Visser ( geb. in Amersfoort 1871) werd president van de Hoge Raad eind jaren ’30 en begin ’40. Hij is overleden te Den Haag 17 febr. 1942. Lezing door mr. Dr. Corlo Jansen.

14-03-2018       Leeravond met rabbi Shimon Evers. Thema: ‘Joods leven van de wieg tot het graf.

Mei  2018         Nieuwsbrief nr. 19.  o.a. artikel vz. VSA FZ over 70 Jaar Staat Israël / Mazzel Tov.

30-05-2018       Dhr. Maarten Frankenhuis, oud directeur Artis, spreekt over Artis in de oorlogsjaren.

31-10-2018       Lezing door Christiaan Ruppert over restitutie van Joodse oorlogstegoeden.

21-11-2018       Leeravond met rabbi Shimon Evers – vervolg.

03-12-2018       Chanouka

Jan.    2019       Nieuwsbrief nr. 21 Over vertrek onder dank aan secr. Frans van den Akker.                                    Aankondiging van lezingenprogramma

27-03-2019       Leeravond met rabbi Shimon Evers  – vervolg.

10-04-2019       Lezing dr. Bart Wallet “Amersfoort en Oranje` in het kader van koningsdag, die dit jaar in Amersfoort gehouden gaat worden.                                                          Tevens aandacht voor het aantreden de nieuwe secr. Roger Kellerman

Maart 2019       Nieuwsbrief nr. 22

Juni    2019       Nieuwsbrief nr. 23.                                                                                                                  Thema momenten van aandacht± Gedenken. Vermelding van de slotbijeenkomst van het leggen van de Herdenkngsstenen in de St.Joriskerk op 24 april. Tevens was vermelding, dat de Gedenkrol voor de Amersfoortse vermoorde Joden van 8april tot 8 mei in het Archief Eemland wordt getoond. Aankondiging komende lezingen.

Aug.  2019       Nieuwsbrief nr. 24.

Sept.  2019       Nieuwsbrief nr. 25 – extra i.v.m. lezing Pauline Broekema en andere lezingen

25-09-2019       lezing rabbi Shimon Evers i.v.m. Rosj Hasjana.

23-10-2019       Lezing door Pauline Broekema over haarboeken over Joodse onderduikers.   

30-10-2019       Over antisemitisme door Opperrabbijn Benjomin Jacobs en dhr. Erik Vink.

27-11-2019       Leeravond met rabbi Shimon Evers / vervolg.

Nov.  2019       Nieuwsbrief  nr. 26.                                                                                                                Terugblik op het leggen van de Herdenkingsstenen. Dat is afgelopen jaren gedaan door de eigen stichting hiervoor o.l.v. dhr. Jan/ /Wi+llem  van :Lieshout en Klaas Kwakman en medewerkers. Er komt een digitale presentatie van de Gedenkrol met een koppeling naar alle informatie over de slachtoffers vanuit stichting Herdenkingstenen in Archief Eemland – expositie.

Januari 2020     Nieuwsbrief nr. 27.                                                                                                                 Speciale aandacht voor± Het jaar 2020 in het teken van `Bevrijding ne Vrijheid´.

Februari 2020   Nieuwsbrief nr. 28.

12-022020        Avond o.l.v. rabbi Shimon Evers over  ToeBisjwat, het feest van de bomen.

04032020         Mathieu Daniél Polak  verzorgt de presentatie van zijn compsities voor de beiaard      op basis melodieën van de Joodse feestdagen e.a.