Op woensdag 31 oktober zal dhr. Christiaan Ruppert te gast zijn en spreken over: Eindelijk ‘restitutie’, de akkoorden over Joodse oorlogstegoeden. Ontvangst vanaf 19.00 uur, aanvang programma 19.30 uur.

Boeken komen altijd ergens vandaan, schrijft Ruppert in het voorwoord van zijn boek “eindelijk restitutie”. Zijn proefschrift komt voort uit zijn opleiding als hedendaags historicus maar ook uit wat zich in zijn werk op, het ministerie van financiën, begin 1997 als nieuwe ontwikkeling meldde.

Er werden in de kranten berichten gepubliceerd over nazigoud en over slapende joodse rekeningen in Zwitserland. Dit wekte zijn nieuwsgierigheid en interesse  Aan de baas van zijn afdeling heeft hij zijn interesse gemeld en zijn verwachting dat het onderwerp ook voor het ministerie van financiën binnenkort zou gaan spelen. Enkele maanden later werd hij 1 jaar vrijgesteld om zich bezig te kunnen houden met het onderwerp van de Joodse oorlogstegoeden. Uiteindelijk coördineerde hij bijna 4 jaar een groep medewerkers die nauw samenwerkten met de toenmalige minister Zalm en hem ondersteunden bij het voorbereiden van gesprekken over Joodse uit de Tweede Wereldoorlog.

Hij beschrijft deze periode als indringend waar hij met trots op terugkijkt en waar hij nadien nog veelvuldig vragen over kreeg. Ook bij hemzelf bleven vragen bestaan over deze periode. Hij wilde begrijpen hoe moeilijke maatschappelijke kwesties al dan niet tot een oplossing werden gebracht en vooral was hij geïnteresseerd in de vraag wat alle betrokken partijen en hoofdpersonen bewogen had in hun handelen eind jaren ’90. Wederom liep hij met zijn vraag naar de baas van de afdeling waar hij werkte, ditmaal het ministerie van Justitie, en kreeg hij wederom toestemming om, zij het wat beperkt in tijd, onderzoek te doen naar bovengenoemde vraag die hem zo boeide. “Eindelijk restitutie” is het proefschrift dat hieruit voortkwam en zal door de auteur op 31 oktober met ons worden besproken.

De auteur heeft laten weten dat hij hoopt op een interactieve bespreking waarin hij zal ingaan op het proefschrift maar waar ook vooral veel ruimte is voor vragen en opmerkingen van het publiek.

Mocht u zich graag willen inlezen dan is het boek Eindelijk ‘restitutie’De totstandkoming van Nederlandse akkoorden over Joodse oorlogstegoeden (1997-2000) van Christiaan Ruppert, te bestellen bij bol.com.

Datum: Woensdag 31 oktober
Ontvangst:
vanaf 19.00 uur, aanvang programma 19.30 uur
Locatie: Beth Medina, Drieringensteeg 5 in Amersfoort

Graag ontvangen wij uw aanmelding op  vsamersfoort@outlook.com

Wij hopen op een goede bijeenkomst!
Ina Vijzelman – Waarheid