Beste Vrienden van de Synagoge Amersfoort

De Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort verzorgt op donderdag 5 november a.s. een avond voor donateurs en belangstellenden over de Synagoge en de Joodse gemeente Amersfoort

De volgende thema’s komen aan de hand van een power point presentatie aan de orde;
Joods Amersfoort vanaf 1650
Overzicht van de historie
Joodse begraafplaatsen in Amersfoort
Ontwerp van de synagoge
Situatie van de synagoge voor en na de oorlog
Joodse school
En nog vele andere interessante wetenswaardigheden in en om de synagoge en het Joodse leven in Amersfoort

Wij hopen op een grote opkomst!
Synagoge Amersfoort
Datum: donderdag 5 november 2015
Locatie: Beth Medina (gemeenschapshuis) Drieringensteeg 5-7, Amersfoort
Tijd: Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Kosten: voor donateurs gratis voor belangstellenden €.5,-

Namens het bestuur van VSA
U kunt Vrienden Synagoge Amersfoort volgen via Facebook en Twitter