depositphotos_58050963-New-Year-2015Beste Vrienden van de Synagoge van Amersfoort,

Met een dankbaar gevoel kunnen we terugzien op activiteiten en avonden in het afgelopen jaar zoals;
de Seideravond met rabbijn Evers, het bespreken van het antisemitisme onder leiding van opperrabbijn Jacobs en de avond over 3000 jaar chazzanoet met Hans en Mirjam Bloemendal.
Nu op de drempel van 2015 zien we uit naar nieuwe initiatieven voor het komende seizoen. Voor alles wil het bestuur van de VSA u allen vrede en alle goeds wensen in uw persoonlijk leven en met allen met wie u zich verbonden weet in de kring van familie, vrienden en alle bredere contacten.

Zulke vrede, veiligheid en het goede wensen we zeker ook toe aan de Joodse Gemeente hier in Amersfoort, in ons land, overal elders en in Israƫl. In de afgelopen maanden hebben we ervaren dat die vrede en veiligheid aangevochten wordt en strijd op zoveel plaatsen leed en verdriet brengt. Dat geldt bijzonder voor de bevolking, kinderen en volwassen, in het Midden Oosten. Er woekert
hardnekkige strijd vaak vanuit antisemitische houding.
Bij zulke conflicten dienen we trouw te zijn aan onze normen en waarden en moeten we ons inzetten voor betere verhoudingen, waardoor voor ieder plaats kan zijn naar gelang religie en levensvisie gericht op welzijn en humaniteit.

De Stichting Vrienden Synagoge van Amersfoort wil daaraan een bijdrage leveren door ontmoetingen en avonden, die ons informeren over Joods leven en cultuur. Amersfoort heeft een oude synagoge. De Joodse traditie en het leven van de Joodse Gemeente waren en zijn er de basis van. Ons daarvoor openstellen en leren, ‘lernen’, is onmisbaar.
We hopen daarom, dat u als donateurs ons in het komende jaar volop blijft steunen.

Met dank en u al het goede wensend, namens ons bestuur,

Frans Zwarts, vz. VSA