Beste Vrienden van de Synagoge Amersfoort.

De financiële Jaarrekening van 2013.

Jaarrekening 2013 St Vrienden van Synagoge Amersfoort

Namens het bestuur van VSA
Frans Zwarts