Datum:  Dinsdag 25 maart 2014Pesach
Locatie: Beth Medina, (tegenover de synagoge) 
Adres:   Drieringensteeg 7, 3811 KJ Amersfoort

Inloop vanaf 19.00 uur
aanvang:19.30 uur, duur : ongeveer 2 uur
Bijdrage: vrije gift

Spreker: Rabbijn S. Evers

Pesach, afgeleid van ‘sloeg over’ ook bekend als het lentefeest, vrijheidsfeest of matzefeest is een van de belangrijkere feesten in het Jodendom. Met Pesach herdenkt men de Joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte (‘Exodus’) en daarmee de bevrijding van de slavernij. Deze gebeurtenissen staan centraal in het Joodse ethos.

Pesach duurt zeven of acht dagen en begint op de avond van de 14e niesan die in maart of april kan vallen. Pesach eindigt in Israël op de 21e niesan en daarbuiten op de 22e niesan.

Het feest vangt aan met één seideravond in Israël en twee erbuiten. Op deze seideravond worden teksten gelezen, liederen gezongen, de vier vragen worden gesteld (waarom eten wij anders dan alle avonden matze; waarom zitten wij anders dan alle andere avonden niet rechtop; waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden; en waarom eten we anders dan alle andere avonden bittere kruiden), er worden vier bekers wijn (of druivensap) gedronken en een maaltijd (de sedermaaltijd) wordt genuttigd volgens een vrij vast patroon. Gedurende de hele Pesachweek, die bij sommige Joden zeven dagen duurt en bij andere acht, mag men volgens de religieuze voorschriften geen gerezen voedsel eten. In plaats van regulier brood eet men matzes oftewel ‘ongerezen’ broden.

Op de seideravond wordt uit de haggada gelezen, een boekje met hierin samengevat de gebeurtenissen voor en tijdens de uittocht met uitleg voor kinderen en volwassenen.

Hagada
Pesach en het christendom

Christenen noemen Pesach vaak ‘pascha’. Pascha is het Aramese woord voor Pesach. Opvallend is dat de Oosters-orthodoxe Kerk het woord Pascha met het Griekse Pascho (dat “lijden” betekent) verbond. Daarmee gaf men een christelijke betekenis aan Pasen. Vreemd genoeg is ‘pascha’ juist de Hebreeuwse naam voor het christelijke paasfeest. Het christelijke Pasen is geïnspireerd op het Joodse Pesach en het vroegere lentefeest.

Aangezien Jezus en zijn volgelingen zelf Pesach vierden, is er eind 20e eeuw en begin 21e eeuw een gebruik onder sommige groepen christenen ontstaan — oorspronkelijk in Duitsland — om jaarlijks de sederavond te vieren met als doel zo ‘dichter bij Jezus te staan’. Ook discussiëren sommige christenen of dit nieuwe gebruik wel authentiek en gewenst is. Het Jodendom zelf stelt dat de Pesachregels alleen van toepassing zijn op mensen die Joods zijn.

 

Namens het bestuur VSA wens ik u een fijne avond
Frans Zwarts, voorzitter