StruikelsteenVorig jaar is de Stichting Struikelstenen Amersfoort opgericht.  Doel is aandacht te vragen voor de geschiedenis van Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog. Een eerste activiteit is het plaatsen van struikelstenen, via deelname aan het in 1994 in Berlijn gestarte project Stolpersteine. In het trottoir wordt een steen aangebracht vóór de huizen, waar mensen woonden die slachtoffer werden van het nationaalsocialisme. Op elke steen wordt in een messing plaatje naam, geboortedatum, deportatiedatum en datum van overlijden gestanst. Het aantal namen in Amersfoort dat hiervoor in aanmerking kan komen, ligt tussen de 365 en 400.

Er is veel voorwerk te doen. De gemeente Amersfoort moet erbij betrokken worden, er is toestemming nodig van de bewoners van de betreffende huizen, contact met eventuele nabestaanden is gewenst en de stenen moeten geproduceerd worden. En niet te vergeten: fondsenwerving.

Op donderdag 23 mei sprak drs. Abraham de Zwart in ‘Beth Mediena’ in de Drieringensteeg (tegenover de synagoge) over het Amersfoortse struikelstenenproject.

Kijk op hun website voor meer informatie.