Veel Amersfoorters zijn trots op hun stad en kennen nogal wat monumenten van buiten en van binnen. Ook het joodse erfgoed van Amersfoort verdient onze aandacht en steun. Dat geldt ook voor het voortbestaan van een joodse gemeente in onze stad.

Wij nodigen u hartelijk uit vriend van Synagoge Amersfoort te worden en jaarlijks een financiele bijdrage te geven. Daar staat van onze kant wat tegenover: u ontvangt onze nieuwsbrief en wordt uitgenodigd voor rondleidingen, lezingen en andere activiteiten.

Word vriend van de Synagoge Amersfoort

Rekeningnummer (IBAN) NL31ABNA0400307944 t.n.v. Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort

Deze stichting heeft een ANBI keurmerk, daardoor is uw gift belasting aftrekbaar.