Doelstelling

De stichting ‘Vrienden van Synagoge Amersfoort’ is opgericht in 2012 en heeft tot doel

Om deze doelen te verwezenlijken ontplooit de stichting activiteiten op het gebied van informatie, educatie en fondsenwerving.

Bekijk hier een overzicht van al onze activiteiten en publicaties tot nu toe.

Download hier de folder van de stichting
Vrienden van Synagoge Amersfoort.

Financieel

ANBI info 2017

Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Wout Koelewijn – voorzitter
Dhr. Arjan Wendt – penningmeester
Dhr. Roger Kellerman – secretaris
Dhr. Leo Smole – lid

Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling van Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort

Prof. drs. A.L.L. Asselbergs
Drs. L.M.M. Bolsius
Ds. W.J.J. Glashouwer
Drs. G.J.A. Raven
Mr. A. Veldhuizen
Mw. I.W.M. Vriens

in memoriam: Dr. H. Vreekamp

e-mailadres: vsamersfoort@outlook.com
KvK: 54908116