Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort

Doelstelling

De stichting ‘Vrienden van Synagoge Amersfoort’ is opgericht in 2012 en heeft tot doel

  • Bekendheid te geven aan de geschiedenis van de Nederlands Israëlietische Gemeente Amersfoort.
  • Ondersteuning te bieden bij het in stand houden van de monumentale synagoge en de historische joodse begraafplaatsen.

Om deze doelen te verwezenlijken ontplooit de stichting activiteiten op het gebied van informatie, educatie en fondsenwerving.

Bekijk hier een overzicht van al onze activiteiten en publicaties tot nu toe.

Download hier de folder van de stichting
Vrienden van Synagoge Amersfoort.

Financieel

  • Rekeningnummer: NL31ABNA0400307944 t.n.v. Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort
  • Fiscaal nummer: 8514.87.208

ANBI info 2017

Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Frans Zwarts – voorzitter
Dhr. Arjan Wendt – penningmeester
Dhr. Roger Kellerman – secretaris
Dhr. Louis Hirsch – lid

Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling van Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort

Prof. drs. A.L.L. Asselbergs
Drs. L.M.M. Bolsius
Ds. W.J.J. Glashouwer
Drs. G.J.A. Raven
Mr. A. Veldhuizen
Mw. I.W.M. Vriens

in memoriam: Dr. H. Vreekamp

e-mailadres: vsamersfoort@outlook.com
KvK: 54908116

Locatie synagoge


Grotere kaart weergeven