Geef uw donatie voor de Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort

op rekeningnummer (IBAN) NL31ABNA0400307944 t.n.v. Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort.

 

Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort heeft de ANBI status.
Dit betekent dat uw donatie fiscaal aftrekbaar is.

ANBI-logo