Op woensdag 18 mei houdt de stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort een boeiende avond met twee lezingen. Auteur René van Rooij spreekt aan de hand van zijn boek ‘Het laatste Joodse huwelijk’ en historica Els Boon spreekt over de Joodse gemeente van Utrecht.

De avond begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) en vindt plaats in het Beth Medine aan de Drieringensteeg 5 in Amersfoort. De toegang is gratis en u bent van harte welkom na aanmelding. U kunt zich aanmelden door te mailen naar vsamersfoort@outlook.com.

Lezing door René van Rooij over ‘Het laatste Joodse huwelijk’

Ze trouwen in de synagoge in Utrecht binnen twee weken na hun eerste kennismaking. De eerste verloofde van de bruid heeft zich in de eerste bezettingsweek van het leven beroofd. De ouders van de bruidegom zijn al met veel andere joodse Nederlanders gearresteerd en naar Westerbork afgevoerd, op doorvoer naar de vernietigingskampen. De trouwreceptie wordt door meer dan honderd mensen, velen met davidster, bezocht. Twee keer ontkomen ze uit de Hollandsche Schouwburg om als onderduikers meestervervalser te worden: Betty en Leendert, het gelukkigste paar op aarde dat door lef, optimisme, mazzel en dankzij goede Samaritanen de slachting overleeft.

Lezing door Els Boon over ‘De Joodse gemeente van Utrecht’

Utrecht sloot lang de poorten voor Joden. Pas in 1789 verleende de stad Joden het recht op inwoning en met de komst van een eigen begraafplaats en synagoge kon het Joodse leven echt gestalte krijgen. Maar wie waren de mensen die zich in de stad vestigden? Van de eerste sappelaars, die met kruiwagens vol kleine handel uit Maarssen kwamen, tot prof. dr. Leonard Salomon Ornstein, de internationaal befaamde natuurkundige, ruim een eeuw later. Een voorzanger uit Odessa die met melancholieke melodieën de synagoge treurig stemde en zijn jonge opvolger met een kraakheldere stem, die tot in de oorlogsjaren hoorbaar bleef. De cateraar, die met aluminium pannetjes vol kosjere kost door het centrum snelde en de statige advocaat mr. Jakob Hamburger, die met veel liefde zijn gemeenschap leidde. De geschiedenis van Joods Utrecht is de geschiedenis van een kleine gemeenschap, die zich aanpaste, maar zichzelf bleef, in voor- en tegenspoed.

Wie denkt aan Joden in Utrecht, denkt vaak aan slachtoffers, namen in steen gegrift, monumenten waarbij we op 4 mei een krans leggen. Maar de achtergronden bij deze namen gaan vaak verloren; de geschiedenissen en de levens, verhalen van bloei en welvaart, van onderdrukking en herstel. Stilte, al dan niet minachtend of onverschillig, kon Utrecht lange tijd verweten worden. Maar hoewel onderbelicht, is de Joodse geschiedenis van de stad wel degelijk bewaard gebleven en uit vele archieven verrijst nu voor het eerst een breder beeld.

Els Boon is auteur van het nieuwe boek JOODS UTRECHT. In het boek staan boeiende verhalen over de relatie tussen de Joodse gemeenschappen in Utrecht en Amersfoort.