Op de avond van woensdag 13 september is er een unieke gelegenheid om kennis te maken met de betekenis van het Joodse alfabet. In de traditie van het Jodendom is veel wijsheid geborgen in de waarde van de letters. Niet alleen in de getalswaarde van een letter maar met iedere letter is een verhaal verbonden dat inzicht geeft in de Joodse wijsheid en geloofsvisie.

Ruud Bartlema, beeldend kunstenaar en theoloog, schilderde onder de noemer ‘Wijsheid in kleur’ een aantal mystieke aspecten van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Deze letters die in de joodse traditie, Otiot’, tekens, worden genoemd spelen in verschillende stromingen van de joodse mystiek, de rol van dragers van wijsheid en mystieke kennis.

Zowel in de mystiek van de Kabbala uit de vroege Middeleeuwen, als ook in de 18e -eeuwse OostEuropese mystiek van het Chassidisme speelt het meditatief beschouwen van de letters een belangrijke rol. Men kijkt daarbij naar de vorm die elke letter heeft, de naam en de getalswaarde ervan. Drie aspecten dus, die elk weer onder verschillende noemers kunnen worden samen gebracht. Op die manier kan een letter een ‘kapstok’ vormen voor verschillende gedachten over het leven, de schepping en het godsbegrip.

De stichter van het Chassidisme, rabbi Baal Sjem Tov, kende aan een letter al minstens negen verschillende betekenissen toe. Ruud Bartlema maakte van elke Hebreeuwse letter een schilderij, waarin telkens een aantal betekenissen wordt uitgebeeld. Ook de kleuren die hij voor de verschillende schilderijen koos hebben een specifieke betekenis. Aan de hand van deze schilderijen wijst hij ons op bijzondere betekenissen en wijsheden die in de verschillende letters worden doorgegeven.

De lezing is woensdag 13 september in het Bet Medina in de Drieringensteeg 5. Ontvangst vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur aanvang van het programma.

Meer info over Ruud Bartlema vindt u op ruudbartlema.nl.

Aanmelden is verplicht en kan via vsamersfoort@outlook.com. 

Foto: Uit in Soest (www.uitinsoest.nl)