Beste donateurs en vrienden van de Synagoge Amersfoort

Nieuwsbrief nummer 10 is via onze website te downloaden.

Er worden twee rondleidingen in de Synagoge van Amersfoort speciaal voor de donateurs gegeven in de maanden juni en augustus.
Aanmeldingen via e-mail:  vsamersfoort@outlook.com

lees hierover meer in de nieuwsbrief.

Met vriendelijke groetnieuwsbrief logo
secretaris, Mirjam van der Span

10 nieuwsbrief april 2016 St Vrienden van Synagoge Amersfoort