Nieuwsbrief nr. 7. april 2015Beste donateurs en vrienden van de Synagoge Amersfoort,

Nieuwsbrief nummer 9 is uitgegaan, veel leesplezier!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een mooi maar vooral gezond 2016

Het bestuur.

9 nieuwsbrief december 2015 St Vrienden van Synagoge Amersfoort