De Joodse gemeente Amersfoort nodigt u uit op:Menora
De vijfde avond van Chanoeka, donderdag 10 december 2015, voor het bijwonen van
het aansteken van het vijfde licht van de grote Menora in de sjoeltuin.

Kom genieten van de lichtjes, het zingen en de warme soep.

Waar? De Drieringensteeg in Amersfoort
Tijd? 18.00 uur

Voor meer info:
menoramersfoort@gmail.com