fam. Salomons

Zestien Herdenkingsstenen zijn geplaatst

Op 30 april 2015 zijn de eerste zestien Herdenkingsstenen voor verzetsstrijders en voor Joodse slachtoffers geplaatst in Amersfoort. Voor de huizen waar ze woonden in de jaren veertig van de vorige eeuw zijn zwart granieten stenen van 12×12 cm met daarin de naam, leeftijd en plaats van overlijden geplaatst. In totaal worden er meer dan 430 geplaatst de komende periode, als tekens in de stad die getuigen van stadsgenoten die een gruwelijk lot ondergingen in de Tweede Wereldoorlog.

Alle stenen werden stuk voor stuk met een sobere ceremonie ter plaatse onthuld. In een bijeenkomst wordt de officiële start van de steenleggingen in Ámersfoort gememoreerd. Sprekers waren burgemeester Lucas Bolsius, rabbijn Shimon Evers, stadsdichter Nynke Geertsma en voorzitter Jan-Willem van Lieshout.

Nynke Geertsma, stadsdichter van Amersfoort heeft voor deze gelegenheid een gedicht gemaakt.

Daar ging je

Daar ging je,
aan je moeders hand;
je eerste stapjes in jouw straat.
De wereld een groot speelterrein,
een leven vredig in woord en daad.

Daar ging je,
aan je vaders hand
naar school toe en daarna tot laat
met vriendjes spelen op het plein,
heel soms een beetje kattenkwaad.

Daar ging je,
aan je meisjes hand,
je eerste liefde, puur en pril.
Alsof het zo had moeten zijn:
een leven samen, “ja, ik wil”.

Daar ging je,
aan je rechterhand
je eerste kind, nog speels en jong,
naar huis, je veilige domein,
totdat het kwaad naar binnen drong.

Daar ging je,
een duw, een ruwe hand;
het bleek een ongelijke strijd.
Iets verderop wachtte de trein
op het spoor naar de onzekerheid.

Daar ging je,
niets meer in de hand.
Je laatste stappen in jouw straat
naar een wereld vol verderf en pijn,
waar je ‘t leven liet door haat, verraad.

Daar ging je.
Maar waar je ook bent heengegaan,
in gedachten zijn we bij je.
In de straten klinkt opnieuw jouw naam,
in ons stadshart blijf je voortbestaan,
vredig naast de andere keien.

OPROEP
De Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort zoekt nabestaanden; 
familieleden/bekenden van Joodse Amersfoorters die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en zijn gedood in de vernietigingskampen; en familieleden/bekenden van verzetsstrijders en Jehovah’s Getuigen.
Vertel ons uw verhaal over hen via info@herdenkingsstenenamersfoort.nl
Ook zoeken we nabestaanden die aanwezig willen zijn bij het plaatsen van de herdenkingsstenen voor hun familie.

Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort • De Oudenhage 14 • 3817 HR Amersfoort • KVK 55762603
www.herdenkingsstenenamersfoort.nl