Sjawoe'ot 2015

Lezing over Sjawoe’ot door rabbijn Evers op 28 mei.

Zeven weken na de uittocht uit Egypte kregen de Joden de Thora.
Sjawoe’ot is oorspronkelijk een oogstfeest en betekent: Wekenfeest, naar de zeven weken die geteld worden vanaf Pesach tot het ontvangen van de Thora op Sjawoe’ot dit herinnert aan deze ingrijpende gebeurtenis bij de berg Sinai.
De Joden verzamelden zich aan de voet van de berg Sinai, waar God hen de Tien Geboden gaf.
In de joodse opvatting zijn de Tien geboden (De Tien Woorden) symbolisch voor de gehele Thora, vandaar dat het feest ook ‘Matan Torah’ (De gift van de Thora) genoemd wordt. Tijdens Sjavoe’ot staat leren centraal.

Sjawoe’ot is dit jaar op 6 en 7 Sivan, 24 en 25 mei.
Het is de gewoonte de ingaande nacht van Sjawoe’ot door te leren uit de Thora. Het Jodendom wil benadrukken dat hoewel de Thora ons toen gegeven is, het aan elke individuele Jood is de Thora elke dag, waar dan ook ter wereld, te ontvangen.
De traditie vertelt dat de Joden zich hadden verslapen op de ochtend dat zij de Wetten en Geboden ontvingen. Om dit te compenseren waken zij tegenwoordig tijdens de hele eerste nacht van Sjavoe’ot. Zij leren tot ’s ochtends vroeg uit de Thora en de vele commentaren.
Sjavoeot luidt voor sommige Joden ook het begin van de Joodse opvoeding van hun kinderen in.

In de met bloemen versierde synagoge wordt het boek Ruth gelezen, om het karakter van oogstfeest, wat Sjavoe’ot van oudsher ook heeft, te benadrukken. Dit verhaal vindt heel toepasselijk plaats tegen de achtergrond van de oogst. Een niet-Joodse vrouw aanvaardt het Jodendom. Als climax blijkt Ruth een voorouder van David, de koning uit wiens nageslacht de Messias geboren zal worden. Ruth en Sjavoe’ot lijken daarmee te willen zeggen dat niet geboorte en afstamming, maar trouw aan de Thora tellen.

Zoals meestal bij oogstfeesten staat daarin de gewoonte centraal van het aanbieden en/of offeren van de eerste en beste rijpe landbouwproducten van dat jaar oftewel ‘de eerstelingen van het land’ in de tempel. Daarvoor verzamelden de Joden uit de dorpen van het platteland zich op centrale plaatsen om vandaar samen op te trekken naar Jeruzalem. Naast Wekenfeest wordt Sjavoe’ot daarom ook wel het Feest van (het aanbieden van) de Eerstelingen genoemd.Daarnaast is Sjavoe’ot vooral een openbaringsfeest: men herdenkt hoe Mozes op de vijftigste dag na de uittocht uit Egypte op de berg Sinaï de Wetten en de Tien Geboden ontving.
Synagogen en huizen worden op Sjavoeot versierd met bloemen, fruit en groen, als symbool voor de hellingen van de berg Sinaï die tijdens de wetgeving met bloemen, vruchten en planten waren bedekt.
Na het versieren wordt er in de synagoge een speciale dienst gehouden waarin de Tien Geboden voorgelezen worden. Ook wordt voorgedragen uit het boek Ruth, vanwege de zomeroogst die het beschrijft. Thuis nuttigt men op Sjavoe’ot voornamelijk melkgerechten. Deze gerechten symboliseren de Thora, die wegens zijn voedende kracht vergeleken wordt met melk. Ook is het gebruikelijk om zgn. ‘blintzes’ (speciale kaaspannenkoeken) te eten.

U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen
Plaats: Amersfoort
Datum: 28 mei 2015
Locatie: Beth Medina (gemeenschapshuis)
Adres: Drieringensteeg 5-7, 3811 KL
Kosten: voor donateurs gratis, niet-donateurs €.5,-