Bart Wallet, foto RD
Bart Wallet, foto RD

Op 29 januari 2013 sprak dr. Bart Wallet, historicus en hebraïcus, op een avond van onze stichting, over het Joodse leven in Nederland na de tweede wereldoorlog.

Het aantal Joden is hier sinds 1945 vrij stabiel gebleven: tussen de 30.000 en 40.000. De manier waarop zij hun Joodse identiteit invullen is sterk veranderd, tegelijkertijd hebben zij er wel meer interesse voor gekregen. En evenals in de kerken heeft in het Jodendom sinds de jaren tachtig de secularisatie flink toegeslagen.

De Nederlandse Joden zijn sterk verweven met de Nederlandse samenleving. Dat is opvallend, aldus Wallet. ‘Direct na de oorlog waren er heel wat Joden diep teleurgesteld in Nederland. Het land waar zij zich zo veilig waanden en zich diep mee verbonden voelden, had hen niet kunnen beschermen. Een deel van de bevolking had zelfs meegedaan aan hun vervolging. Dat gevoel is nooit helemaal verdwenen, maar toch kozen de meesten er voor in Nederland te blijven en daar hun leven weer op te bouwen.’

Wallet is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar de geschiedenis van de Joden in Nederland in de periode 1945-2010.