23 oktober: lezing door Pauline Broekema

Op woensdag 23 oktober organiseert stichting Vrienden van de Synagoge Amersfoort een lezing met Pauline Broekema. De bijeenkomst vindt plaats in het Beth Medine, Drieringensteeg 5 in Amersfoort. Aanvang is 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Pauline zal in haar lezing Een verhaal uit de mediene vertellen over twee grote joodse families, uit Noord-Nederland. […]

31 oktober: lezing door Christiaan Ruppert over ‘Eindelijk restitutie, de akkoorden over Joodse oorlogstegoeden’

Op woensdag 31 oktober zal dhr. Christiaan Ruppert te gast zijn en spreken over: Eindelijk ‘restitutie’, de akkoorden over Joodse oorlogstegoeden. Ontvangst vanaf 19.00 uur, aanvang programma 19.30 uur. Boeken komen altijd ergens vandaan, schrijft Ruppert in het voorwoord van zijn boek “eindelijk restitutie”. Zijn proefschrift komt voort uit zijn opleiding als hedendaags historicus maar […]

30 MEI 2018 : LEZING OVER DE ONDERDUIK IN DIERENTUIN ARTIS

‘Overleven in de dierentuin; De oorlogsjaren van Artis en andere parken’. Over de geschiedenis van dierentuinen in oorlogstijd is weinig bekend. Na de bevrijding was men vooral bezig met het herstel van de oorlogsschade, het opvullen van de ontstane leemten in de diercollectie en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Geschiedschrijving had een lage prioriteit. Als […]

Leeravond op 14 maart met rabbijn Shimon Evers

Op woensdag 14 maart is er weer een leeravond met rabbijn Shimon Evers, de rabbijn van de Nederlands Israëlietische Gemeente Amersfoort. Vrienden van onze stichting en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aansluitend op het onderwerp ‘besnijdenis’ zal aandacht besteed worden aan de lossing van de eerstgeborenen. Deelnemers krijgen een handreiking, die de rabbijn als […]

Lezing door Mr. dr. Corjo Jansen

Op woensdag 31 januari geeft Mr. dr. Corjo Jansen een lezing voor de Vrienden van de Synagoge Amersfoort. De lezing gaat over Mr. Lodewijk Visser, die op 21 augustus 1871 werd geboren in Amersfoort. Hij ontwikkelde zich tot vooraanstaand jurist en bekleedde belangrijk bestuursfuncties in onze maatschappij en in de Joodse Gemeenschap. Hij werd ook […]

18 oktober: leeravond met rabbijn Shimon Evers

Op woensdag 18 oktober verzorgt rabbijn Shimon Evers een leeravond in het Beth Medina aan de Drieringensteeg 5 in Amersfoort, naast de synagoge. De leeravond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.  ‘Ga en leer’. Zo luidt de beroemde uitspraak van rabbi Hillel. Het is de aansporing om moeite te doen ook zelf te […]

18 mei: Lezing over restauratie van zilvercollectie synagoge Amersfoort

De Amersfoortse synagoge heeft een ware schat aan edelmetaal en textiel. De collectie is onderzocht en beschreven door het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Daarbij heeft men de verzameling aangemerkt als een van de belangrijkste van Nederland. De 22 mooiste voorwerpen zijn in bruikleen gegeven aan Museum Flehite. Maar ongemerkt gingen deze voorwerpen ernstig achteruit. […]

Chanoeka 2016

chanoeka-amersfoort-2016_1

Uitnodiging voor alle donateurs en vrienden van de synagoge Amersfoort U bent van harte welkom op 27 december in de tuin van de synagoge Amersfoort bij het aansteken van het vierde licht van de grote Menora. Kom en geniet van de lichtjes, de zang en de heerlijke warme soep. ter info: datum: 27 december 2016 […]

Locatie synagoge


Grotere kaart weergeven