2. Nieuwsbrief nr 2, September 2013

Nieuwsbrief september 2013, hier te downloaden https://synagogeamersfoort.nl/wp-content/uploads-psynaf01/2013/09/nieuwsbrief-sept-2013.pdf

Struikelstenen in Amersfoort

Vorig jaar is de Stichting Struikelstenen Amersfoort opgericht.  Doel is aandacht te vragen voor de geschiedenis van Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog. Een eerste activiteit is het plaatsen van struikelstenen, via deelname aan het in 1994 in Berlijn gestarte project Stolpersteine. In het trottoir wordt een steen aangebracht vóór de huizen, waar mensen woonden die […]

De vergeten begraafplaats

Op de oprichtingsavond van de Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort, op 22 mei 2012, hield Timo d’Hollosy, één van de Amersfoortse stadsarcheologen, een lezing over een ontdekking die hij een aantal jaren geleden deed: de vergeten joodse begraafplaats. Op een volgende avond van de stichting las Frans van den Akker het gedicht voor waarmee hij een […]

Chanoekia aansteking

Burgemeester Lucas Bolsius heeft op de zesde dag van Chanoeka, donderdag 13 december 2012 in de tuin van de Amersfoortse synagoge aan de Drieringensteeg het zesde lichtje van de chanoekia aangestoken. Er waren ongeveer 200 aanwezigen. Bij de lezing van Rabbijn Evers aansluitend over het Chanoeka feest waren zo’n 50 aanwezigen. Klik hier voor een fotopresentatie […]

Stadswandelingen Joods Amersfoort

De wandeling door Joods Amersfoort is zeer geliefd, vooral omdat die wordt afgesloten met een bezoek aan de synagoge (indien mogelijk) Eeuwenlang hield Amersfoort de poorten open voor Joden in tijden dat veel steden hen de toegang weigerden. De Joden brachten welvaart in de stad door hun vaardigheden op het gebied van textiel en tabak. […]

Jodendom in Nederland

Op 29 januari 2013 sprak dr. Bart Wallet, historicus en hebraïcus, op een avond van onze stichting, over het Joodse leven in Nederland na de tweede wereldoorlog. Het aantal Joden is hier sinds 1945 vrij stabiel gebleven: tussen de 30.000 en 40.000. De manier waarop zij hun Joodse identiteit invullen is sterk veranderd, tegelijkertijd hebben […]