antisemitisme

Guy Muller
Guy Muller

Op dinsdagavond 28 januari om 19.30 uur zal een lezing met workshop plaatsvinden verzorgd door Guy Muller van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) met opdracht Antisemitisme-onderzoek.

Het thema de avond is: ‘Hoe herken je antisemitisme?’. Vanwege de verwarring daarover en gebrek aan onderscheid van zaken is het van belang, om daar nader over te horen en ons te bezinnen.

Locatie: Beth Medina (zaal tegenover synagoge), Drieringensteeg in Amersfoort. Dinsdag 28 januari om 19.30 uur.